Förbindelsekontorens uppdrag

Förbindelsekontoren ansvarar för det lokala genomförandet av parlamentets kommunikationsverksamhet. Huvudsyftet är att göra medborgarna mer medvetna om hur Europaparlamentet påverkar deras vardag och uppmuntra dem att delta i den europeiska demokratiska processen.

Förbindelsekontoren är kontaktpunkt såväl för allmänheten som för aktörer som berörs direkt av bestämda ärenden. Kontoren har också kontakt med nationella, regionala och lokala medier och ger stöd till ledamöterna i samband med parlamentsverksamhet i den aktuella medlemsstaten.

Kontakt med allmänheten

Förbindelsekontoren har kontakt med lokalbefolkningen. De informerar om vad Europaparlamentet är, gör och står för och visar hur parlamentets verksamhet påverkar vardagslivet.

Aktiviteter:

 • Sätta intresserade människor i kontakt med varandra och få dessa nätverk att växa och bli aktiva.
 • Driva kommunikationskampanjer, hålla evenemang och ordna utställningar.
 • Främja samtal om aktuella frågor som tas upp på EU-nivå, och uppmuntra till att delta i den europeiska parlamentariska demokratin.
 • Berätta om Europaparlamentets roll och svara på förfrågningar om information.

Kontakt med berörda aktörer och opinionsbildare

Berörda aktörer kan vara nationella, regionala och lokala myndigheter, grupper i civilsamhället, nätverk, sammanslutningar, lärare, skolor, universitet, tankesmedjor, branschorganisationer, EU-organ m.m. Förbindelsekontoren utvecklar och främjar kontakter med strategiska aktörer.

Aktiviteter:

 • Stimulera debatter om EU-lagstiftning och om ledamöternas lagstiftningsarbete.
 • Se till att berörda parter får riktad information om frågor som rör just dem.
 • Samarbeta med lärare och akademiska institutioner och tillhandahålla undervisningsresurser.
 • Involvera och stödja dem i verksamhet som rör främjandet av EU:s värden och demokrati.
 • Ha kontakt med nationella, regionala och lokala myndigheter i det egna landet.

Kontakt med media

Förbindelsekontoren förmedlar EU-relaterade nyheter, debatter och beslut till nationella, regionala, lokala och specialiserade medier.

Aktiviteter:

 • Bistå journalister i deras arbete och göra dem medvetna om hur europeiska frågor påverkar oss.
 • Anordna seminarier för journalister och bjuda in dem för att rapportera om Europaparlamentets verksamhet.
 • Skapa tillfällen för parlamentsledamöterna att möta nationella, regionala, lokala och specialiserade medier.
 • Ha koll på felaktiga och vilseledande nyheter om Europaparlamentet och förklara hur det verkligen ligger till.

Andra uppdrag

 • Ge stöd i samband med besök av parlamentsledamöter som företräder institutionen och vid officiella delegations- och tjänsteuppdrag från Europaparlamentet.
 • Samarbeta med kommissionens representationskontor och Europa direkt-kontoren.

tillsammansieuropa.eu

Människor som du agerar för en bättre framtid. Gå med i nätverket, antingen om du gör det genom att engagera dig i den politiska processen eller genom att tala om vikten av att rösta. Delta i debatten om Europa!

Gå med i nätverket! Gå med i nätverket!

Om parlamentet

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på EU-nivå. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljarna i samtliga medlemsländer för att företräda folkets intressen.

Gå till webbplatsen Gå till webbplatsen: Om parlamentet

Fedezze fel az Európai Parlament fiataloknak szóló ajánlatát

Vill du träffa nya människor, resa och uppleva nya saker? Har du en idé som skulle kunna förändra Europa, eller vill du bara lära dig om hur europeisk demokrati fungerar? Vad du än letar efter har Europaparlamentet alltid något för dig – och alla är välkomna. 

Gå till webbplatsen Gå till webbplatsen: Youth Hub

Det här gör EU för mig

Hur påverkar EU din vardag? Hur påverkar det våra jobb, våra familjer, vår hälso- och sjukvård, vår säkerhet, våra konsumentval och våra sociala rättigheter? Se vilka positiva effekter EU har i din region och i din vardag. 

Gå till webbplatsen: Det här gör EU för mig Gå till webbplatsen: Det här gör EU för mig