Büroode missioon

Euroopa Parlamendi bürood viivad liikmesriikides ellu parlamendi kommunikatsioonistrateegiat, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust Euroopa Parlamendi mõjust nende igapäevaelule ja innustada inimesi Euroopa demokraatlikes protsessides kaasa lööma.

Bürood suhtlevad kodanike ja sidusrühmadega ning riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi meediaga. Samuti hõlbustavad nad Euroopa Parlamendi liikmete tööd liikmesriigis.

Suhtlemine kodanikega

Bürood suhtlevad kohaliku elanikkonnaga ning tõstavad nende teadlikkust sellest, mis on Euroopa Parlament, millega ta tegeleb ja mille eest ta seisab. Samuti on büroo ülesanne selgitada, kuidas mõjutavad parlamendi otsused kodanike igapäevaelu.

Parlamendi bürood:

 • loovad huvitatud kodanike võrgustikke, aitavad neil laieneda ning suunavad nende tegevust;
 • viivad ellu kommunikatsioonikampaaniaid ning korraldavad üritusi ja näitusi;
 • edendavad arutelu ELi tasandil käsitletavate päevakajaliste küsimuste üle, suunates inimesi osalema Euroopa parlamentaarses demokraatias;
 • tutvustavad Euroopa Parlamendi tegevust ja vastavad infopäringutele.

Suhtlemine sidusrühmade ja arvamusliidritega

Sidusrühmad on riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi ametiasutused, kodanikuühiskonna rühmad, võrgustikud, ühendused, õpetajad, koolid, ülikoolid, mõttekojad, valdkondlikud organisatsioonid, ELi asutused jpm. Euroopa Parlamendi bürood loovad ja hoiavad sidemeid kõikide strateegiliste sidusrühmadega.

Parlamendi bürood:

 • elavdavad arutelu Euroopa tasandi õigusnormide ja parlamendiliikmete õigusloomealase tegevuse üle;
 • tagavad, et sidusrühmad saavad sihipärast teavet valdkondade kohta, mis neid puudutavad;
 • teevad koostööd õpetajate ja akadeemiliste organisatsioonidega ning pakuvad õppevahendeid;
 • kaasavad ja toetavad neid tegevustes, mis on seotud liidu väärtuste ning demokraatia edendamisega
 • suhtlevad liikmesriigis riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi ametiasutustega.

Suhtlemine meediaga

Euroopa Parlamendi bürood vahendavad Euroopa Liidu uudiseid, juhivad tähelepanu aruteludele ja otsustele ning teevad koostööd riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi ning valdkondliku meediaga.

Parlamendi bürood:

 • abistavad ajakirjanikke ja juhivad nende tähelepanu Euroopa tasandi küsimuste mõjule;
 • korraldavad ajakirjanikele mõeldud seminare ja kutsuvad neid kajastama Euroopa Parlamendi tegevust;
 • otsivad parlamendiliikmetele riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi meediakanalites ja valdkondlikus meedias kajastusvõimalusi;
 • otsivad ja kummutavad Euroopa Parlamenti puudutavat väärinfot ja võltsuudiseid.

Muud ülesanded

 • Euroopa Parlamendi liikmete ametlike visiitide ning parlamendi delegatsioonide ja lähetuste toetamine;
 • Koostöö Euroopa Komisjoni esinduste ja Europe Directi teabekeskustega.

uheskoos.eu

Sinu ja sinusarnaste noorte ühine eesmärk on muuta Euroopa Liidu tulevik helgemaks. Liitu meiega selleks, et üheskoos poliitikat mõjutada või inimesi valimiskastide juurde tuua! Ütle Euroopa asjades sõna sekka!

Liitu meiega! Liitu meiega!

Kõik parlamendist

Euroopa Parlament on oluline poliitilise arutelu ja otsuste tegemise foorum ELi tasandil. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse kõikides liikmesriikides valijate poolt otse ning nad esindavad inimeste huve.

Veebisaidile Veebisaidile: Kõik parlamendist

Avasta, mida on Euroopa Parlamendil noortele pakkuda

Kas tahad kohtuda uute inimestega, reisida ja kogeda midagi uut? Kas sul on idee, mis võiks muuta Euroopat, või tahad lihtsalt saada rohkem teavet selle kohta, kuidas Euroopa demokraatia toimib? Olenemata sellest, mis sind täpselt huvitab, toimub Euroopa Parlamendis alati midagi noortele ja kõik on teretulnud osalema. 

Veebisaidile Veebisaidile: Youth Hub

Mida Euroopa minu heaks teeb

Kuidas mõjutab Euroopa Liit meie igapäevaelu? Kuidas mõjutab see meie töökohti, peret, tervishoidu, turvalisust, tarbijate valikuid ja sotsiaalseid õigusi? Vaadake, kui palju on Euroopa Liidu piirkonnad ja meie kõigi igapäevaelu tänu Euroopa Liidule paremaks muutunud! 

Veebisaidile Veebisaidile: Mida Euroopa minu heaks teeb