Zadaća ureda za vezu

Zadaća je ureda za vezu provođenje komunikacijskih aktivnost institucije na lokalnoj razini, a krajnji im je cilj povećati svijest građana o učinku Europskog parlamenta na njihov svakodnevni život te potaknuti njihovo uključenje u europski demokratski proces.

Uredi komuniciraju s građanima i dionicima, održavaju kontakte s nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima te pružaju pomoć zastupnicima u Europskom parlamentu u obnašanju njihovih službenih mandata u državama članicama.

Komunikacija s građanima

Uredi za vezu komuniciraju s lokalnim stanovništvom i podižu svijest o tome što je Europski parlament, što on radi i za što se zalaže te kako njegove aktivnosti utječu na svakodnevni život građana.

Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

 • izgradnju, širenje i održavanje mreže zainteresiranih građana,
 • vođenje komunikacijskih kampanja, uključujući događanja i izložbe,
 • pokretanje rasprave o aktualnim pitanjima o kojima se raspravlja na razini EU-a kako bi se građani potaknuli na sudjelovanje u europskoj parlamentarnoj demokraciji,
 • komunikaciju o ulozi Europskog parlamenta i odgovaranje na upite.

Komunikacija s dionicima i tvorcima javnog mijenja

Dionici uključuju nacionalna, regionalna i lokalna tijela, skupine civilnog društva, mreže, udruge, učitelje, škole, sveučilišta, skupine za strateško promišljanje i sektorske organizacije, tijela EU-a itd. Uredi Europskog parlamenta također razvijaju i njeguju odnose sa strateškim dionicima.

Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

 • promicanje rasprava o europskom zakonodavstvu i zakonodavnom radu zastupnika,
 • brigu o tome da dionici prime ciljane informacije o područjima koja su im od posebne važnosti,
 • blisku suradnju s nastavnicima i akademskim ustanovama te pružanje nastavnih materijala,
 • uključivanje tih skupina u aktivnosti povezane s promicanjem vrijednosti EU-a i demokracije te pružanje potpore u okviru toga,
 • komunikaciju s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima u državama članicama.

Komunikacija s medijima

Uredi Europskog parlamenta proaktivno posreduju vijesti, rasprave i odluke EU-a nacionalnim, regionalnim, lokalnim i specijaliziranim medijima.

Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

 • pomaganje u radu novinarima i skretanje pozornosti na učinak europskih pitanja,
 • organiziranje seminara za novinare i pozivanje novinara da izvještavaju o aktivnostima Europskog parlamenta,
 • stvaranje prilika za sudjelovanje zastupnika u EP-u u nacionalnim, regionalnim, lokalnim i specijaliziranim medijima,
 • praćenje slučajeva netočnih ili zavaravajućih vijesti o Europskom parlamentu i objavljivanje ispravaka navoda.

Druge zadaće

 • pružanje potpore pri posjetima zastupnika u EP-u koji imaju institucionalnu ulogu te pri posjetima službenih parlamentarnih izaslanstva i misija,
 • suradnja s predstavništvima Komisije i informacijskim centrima Europe Direct.

zajednoza.eu

Mladi poput tebe angažiraju se za bolju budućnost. Ako želiš sudjelovati u političkom procesu ili pridonijeti promicanju važnosti glasanja, pridruži se zajednici. Iznesi svoje mišljenje o Europi!

Pridruži se zajednici! Pridruži se zajednici!

O Parlamentu

Europski parlament važan je forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU-a. Glasači u svim državama članicama izravno biraju zastupnike u Europskom parlamentu kako bi zastupali interese građana.

Idi na internetsku stranicu Idi na internetsku stranicu: O Parlamentu

Otkrij što Europski parlament nudi mladima

Želiš li upoznati nove ljude, putovati i steći nova iskustva? Imaš li ideju o tome kako poboljšati Europu ili jednostavno želiš saznati više o tome kako europska demokracija funkcionira? Što god da te zanima, naći ćeš nešto u Europskom parlamentu – i svi su pozvani. 

Idi na internetsku stranicu Idi na internetsku stranicu: Youth Hub

Što Europa čini za mene

Kako Europa utječe na naš svakodnevni život? Kako utječe na naša radna mjesta, obitelji, zdravstvenu skrb sigurnost, potrošačke odluke i socijalna prava? Saznajte kako Europska unija pozitivno utječe na vašu regiju i na vaš svakodnevni život. 

Idi na internetsku stranicu Idi na internetsku stranicu: Što Europa čini za mene