Yhteystoimistojen tehtävä

Yhteystoimistot vastaavat parlamentin institutionaalisten viestintätoimien toteuttamisesta paikallistasolla, ja niiden tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta Euroopan parlamentin vaikutuksesta heidän arkeensa ja edistää heidän osallistumistaan Euroopan demokraattiseen prosessiin.

Yhteystoimistot toimivat yhdessä kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, ylläpitävät yhteyksiä kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin ja tukevat parlamentin jäseniä näiden hoitaessa edustajantointaan jäsenvaltioissa.

Yhteydet kansalaisiin

Yhteystoimistot toimivat yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa ja lisäävät tietoisuutta siitä, mikä Euroopan parlamentti on, mitä se tekee ja mitä se edustaa, sekä sen työn vaikutuksesta kansalaisten arkeen.

Tätä varten ne

 • luovat asiasta kiinnostuneista kansalaisista muodostuvan verkoston, kehittävät sitä ja antavat virikkeitä sen toimintaan
 • toteuttavat erilaisia tiedotuskampanjoita, tapahtumia ja näyttelyjä
 • edistävät keskustelua EU-tasolla käsiteltävistä ajankohtaisista kysymyksistä edistäessään osallistumista eurooppalaiseen parlamentaariseen demokratiaan
 • tiedottavat Euroopan parlamentin roolista ja vastaavat tietopyyntöihin.

Yhteydet sidosryhmiin ja mielipidevaikuttajiin

Sidosryhmiin kuuluvat kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisyhteiskunnan ryhmät, verkostot, yhdistykset, opettajat, oppilaitokset, korkeakoulut, ajatushautomot sekä alakohtaiset järjestöt, EU:n elimet ja muut tahot. Yhteystoimistot luovat ja vaalivat suhteita strategisiin sidosryhmiin.

Tätä varten ne

 • edistävät keskustelua unionin lainsäädännöstä ja jäsenten lainsäädäntötyöstä
 • varmistavat, että sidosryhmät saavat kohdennettua tietoa niitä kiinnostavista erityisaiheista
 • toimivat yhteistyössä opettajien ja akateemisten organisaatioiden kanssa ja tarjoavat koulutusmateriaalia
 • osallistavat ja tukevat näitä EU:n arvojen ja demokratian edistämiseen liittyvässä toiminnassa
 • pitävät yhteyttä jäsenvaltioiden kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin.

Yhteydet tiedotusvälineisiin

Yhteystoimistot tuovat EU:ta koskevia uutisia, keskusteluja ja päätöksiä aktiivisesti kansallisen, alueellisen, paikallisen ja erikoistuneen median tietoon.

Tätä varten ne

 • avustavat toimittajia näiden työssä ja kertovat heille EU-asioiden vaikutuksesta
 • järjestävät seminaareja toimittajille ja kutsuvat heitä uutisoimaan Euroopan parlamentin toiminnasta
 • luovat Euroopan parlamentin jäsenille mediaan liittyviä mahdollisuuksia kansallisessa, alueellisessa, paikallisessa ja erikoistuneessa mediassa
 • seuraavat Euroopan parlamenttia koskevien uutisten epätarkkuuksia ja valeuutisia ja oikaisevat vääriä tietoja.

Muita tehtäviä

 • Euroopan parlamentin institutionaalisia tehtäviä hoitavien jäsenten vierailujen sekä valtuuskuntien ja muiden virkamatkojen tukeminen
 • Toimiminen yhteistyössä komission edustustojen ja Europe Direct -tiedotuspisteiden kanssa.

yhdessä.eu

Sinunlaisesi ihmiset pyrkivät toimimaan valoisamman tulevaisuuden hyväksi. Liity yhteisöön. Voit osallistua poliittiseen prosessiin tai edistää äänestämisen merkitystä. Kerro mielipiteesi Euroopasta!

Liity mukaan yhteisöön! Liity mukaan yhteisöön!

Tietoa parlamentista

Euroopan parlamentti on tärkeä unionin tason poliittisten keskustelujen ja päätöksenteon foorumi. Jäsenvaltioiden äänestäjät valitsevat parlamentin jäsenet välittömillä vaaleilla edustamaan etujaan.

Siirry verkkosivustolle Siirry verkkosivustolle: Tietoa parlamentista

Tutustu nuorille suunnattuun Euroopan parlamentin toimintaan

Haluatko tavata uusia ihmisiä, matkustaa ja saada uusia kokemuksia? Onko sinulla idea, joka voisi muuttaa Eurooppaa, tai haluaisitko vain tutustua lähemmin eurooppalaisen demokratian toimintaan? Mitä tahansa suunnitteletkaan, Euroopan parlamentti tarjoaa jotain sinullekin, ja kaikki ovat tervetulleita. 

Siirry verkkosivustolle Siirry verkkosivustolle: Youth Hub

Näin EU toimii hyväkseni

Miten EU vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme? Miten se vaikuttaa työpaikkoihimme, perheisiimme, terveydenhuoltoomme, turvallisuuteemme, kulutusvalintoihimme ja sosiaalisiin oikeuksiimme? Tutustu Euroopan unionin myönteisiin vaikutuksiin alueellasi ja jokapäiväisessä elämässäsi. 

Siirry verkkosivustolle Siirry verkkosivustolle: Näin EU toimii hyväkseni