Αποστολή των γραφείων συνδέσμου

Τα ΓΣΕΚ είναι υπεύθυνα για την τοπική υλοποίηση των θεσμικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην καθημερινή τους ζωή και την προώθηση της συμμετοχής τους στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία.

Τα Γραφεία συνεργάζονται με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαχειρίζονται τις επαφές με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης και παρέχουν στήριξη στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους στα κράτη μέλη.

Αλληλεπίδραση με τους πολίτες

Τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ συνεργάζονται με τον τοπικό πληθυσμό και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνει και τι αντιπροσωπεύει, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι διαβουλεύσεις του στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • Δημιουργία, ανάπτυξη και ενθάρρυνση ενός δικτύου ενδιαφερόμενων πολιτών·
 • Διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων και εκθέσεων·
 • Προώθηση του διαλόγου σχετικά με επίκαιρα ζητήματα που εξετάζονται σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία·
 • Επικοινωνία σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απάντηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών.

Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης

Στους ενδιαφερόμενους παράγοντες περιλαμβάνονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα δίκτυα, οι συλλογικοί φορείς, οι διδάσκοντες, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι δεξαμενές σκέψης, οι τομεακές οργανώσεις, οι φορείς της ΕΕ, κτλ. Τα ΓΣΕΚ αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις σχέσεις με τα στρατηγικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • Προώθηση του διαλόγου σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το νομοθετικό έργο των βουλευτών·
 • Εξασφάλιση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά·
 • Συνεργασία με διδακτικό προσωπικό και ακαδημαϊκούς φορείς και παροχή εκπαιδευτικού υλικού·
 • Συμμετοχή και στήριξή τους σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση των αξιών της ΕΕ και της δημοκρατίας
 • Συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών.

 
Συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης

Τα ΓΣΕΚ ενημερώνουν με προδραστικό τρόπο τα εθνικά, περιφερειακά, τοπικά και εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα νέα, τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της ΕΕ.

Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • Βοήθεια σε δημοσιογράφους στο έργο τους και ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών θεμάτων·
 • Διοργάνωση σεμιναρίων για δημοσιογράφους και πρόσκληση για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • Δημιουργία ευκαιριών για τους βουλευτές του ΕΚ στα εθνικά, περιφερειακά, τοπικά και ειδικευμένα μέσα ενημέρωσης·
 • Παρακολούθηση των ανακριβειών και τις παραπλανητικών ειδήσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιμετώπισή τους.

 
Άλλα καθήκοντα

 • Παροχή στήριξης σε επισκέψεις βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν θεσμικό ρόλο και σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές·
 • Συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct.

mazi.eu

Νέες και νέοι σαν κι εσένα αναλαμβάνουν δράση για ένα πιο λαμπρό μέλλον. Θέλεις να συμμετάσχεις στην πολιτική διαδικασία; Να προωθήσεις την αξία της ψήφου; Έλα στην κοινότητα. Φτιάξε την Ευρώπη σου!

Έλα στην κοινότητα! Έλα στην κοινότητα!

Το Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί σημαντικό φόρουμ για πολιτικές συζητήσεις και λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των πολιτών.

Μετάβαση στην ιστοθέση Μετάβαση στην ιστοθέση: Το Κοινοβούλιο

Ανακάλυψε τι προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους νέους

Θέλεις να συναντήσεις νέες και νέους, να ταξιδέψεις και να αποκτήσεις νέες εμπειρίες; Έχεις μια ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει την Ευρώπη; Θέλεις απλώς να μάθεις περισσότερα για το πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία; Ό,τι κι αν ψάχνεις, θα βρεις την απάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πόρτες του είναι ανοιχτές για όλες και όλους! 

Μετάβαση στην ιστοθέση Μετάβαση στην ιστοθέση: Youth Hub

Τι κάνει η Ευρώπη για μένα

Πώς επηρεάζει η Ευρώπη την καθημερινή μας ζωή; Πώς επηρεάζει τις θέσεις εργασίας μας, τις οικογένειές μας, την υγειονομική μας περίθαλψη, την ασφάλειά μας, τις καταναλωτικές μας επιλογές και τα κοινωνικά μας δικαιώματα; Ανακαλύψτε τον θετικό αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή σας και στην καθημερινή σας ζωή. 

Μετάβαση στην ιστοθέση Μετάβαση στην ιστοθέση: Τι κάνει η Ευρώπη για μένα