Zadania biur kontaktowych

Biura kontaktowe PE realizują działania komunikacyjne na szczeblu lokalnym. Mają one zwiększyć wiedzę obywateli o tym, jak Parlament oddziałuje na ich codzienne życie, i wspierać ich zaangażowanie w proces demokratyczny.

Współpracują z obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz utrzymują kontakty z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Ponadto wspierają posłów do Parlamentu Europejskiego w wykonywaniu obowiązków w państwach członkowskich.

Współpraca z obywatelami

Biura kontaktowe PE współpracują z lokalnymi społecznościami i zwiększają świadomość na temat tego, czym jest Parlament Europejski, co robi i za czym się opowiada, a także na temat wpływu jego prac na codzienne życie obywateli.

Jak to robią

 • tworzą, rozwijają i utrzymują sieć zainteresowanych obywateli,
 • prowadzą kampanie informacyjne, w tym organizują imprezy i wystawy,
 • zachęcają do uczestnictwa w europejskiej demokracji parlamentarnej, w tym promują debatę na temat aktualnych kwestii poruszanych na szczeblu UE,
 • informują o roli Parlamentu Europejskiego oraz odpowiadają na zapytania obywateli.

Kontakty z zainteresowanymi stronami oraz podmiotami opiniotwórczymi

Do zainteresowanych stron należą organy krajowe, regionalne i lokalne, grupy społeczeństwa obywatelskiego, sieci, stowarzyszenia, nauczyciele, szkoły, uczelnie wyższe, ośrodki analityczne, organizacje branżowe, organy UE itd. Biura kontaktowe nawiązują i utrzymują stosunki z zainteresowanymi stronami o strategicznym znaczeniu.

Jak to robią

 • promują debaty na temat prawodawstwa europejskiego oraz pracy legislacyjnej posłów,
 • dbają o to, aby zainteresowane strony otrzymywały ukierunkowane informacje o zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne,
 • współpracują z nauczycielami i z instytucjami naukowymi oraz udostępniają materiały dydaktyczne,
 • angażują i wspierają ich w działaniach związanych z propagowaniem wartości i demokracji UE;
 • utrzymują kontakty z organami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w państwach członkowskich.

Kontakty z mediami

Biura kontaktowe PE stale przekazują mediom krajowym, regionalnym, lokalnym i tematycznym najświeższe wiadomości o UE oraz informują je o decyzjach i debatach unijnych.

Jak to robią

 • asystują dziennikarzom w ich pracy oraz wyjaśniają im skutki wydarzeń na szczeblu europejskim,
 • organizują seminaria dla dziennikarzy i zachęcają ich do relacjonowania działalności Parlamentu Europejskiego,
 • ułatwiają posłom do PE kontakty z mediami krajowymi, regionalnymi, lokalnymi i tematycznymi,
 • monitorują oraz prostują nieścisłe i wprowadzające w błąd wiadomości o Parlamencie Europejskim.

Inne zadania

 • wsparcie podczas wizyt posłów, którzy pełnią rolę przedstawicieli instytucji, oraz oficjalnych delegacji i misji parlamentarnych;
 • współpraca z przedstawicielstwami Komisji oraz z punktami informacyjnymi Europe Direct.

wspolnie.eu

Ludzie tacy sami jak Ty podejmują działania, by walczyć o lepszą przyszłość. Czy chcesz zaangażować się w życie polityczne, czy też pomóc innym zrozumieć, jak ważne jest głosowanie, dołącz do naszej społeczności. Powiedz, co myślisz o Europie!

Dołącz do naszej społeczności! Dołącz do naszej społeczności!

O Parlamencie

Parlament Europejski jest ważnym forum prowadzenia debaty politycznej i podejmowania decyzji na szczeblu UE. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani bezpośrednio przez wyborców we wszystkich państwach członkowskich i reprezentują interesy obywateli.

Przejdź do strony internetowej Przejdź do strony internetowej: O Parlamencie

Zobacz, co Parlament Europejski oferuje młodym ludziom

Chcesz poznawać nowych ludzi, podróżować i zdobywać nowe doświadczenia? Masz jakiś pomysł, który mógłby zmienić Europę, a może chcesz się tylko więcej dowiedzieć o tym, jak działa demokracja europejska? Bez względu na to, czego szukasz, w Parlamencie Europejskim na pewno znajdziesz coś dla siebie. 

Przejdź do strony internetowej Przejdź do strony internetowej: Youth Hub

Co Europa robi dla mnie

Jak Europa wpływa na nasze życie codzienne? Jak wpływa na nasze miejsca pracy, rodziny, opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo, wybory konsumentów i prawa socjalne? Dowiedz się o pozytywnym wpływie Unii Europejskiej na twój region i życie codzienne. 

Przejdź do strony internetowej Przejdź do strony internetowej: Co Europa robi dla mnie