A kapcsolattartó irodák megbízatása

A kapcsolattartó irodák feladata az intézmény kommunikációs tevékenységének helyi szintű végrehajtása azzal a végső céllal, hogy az emberek minél jobban megismerjék az Európai Parlament mindennapi életükre gyakorolt hatását, és minél inkább részt vegyenek az európai demokratikus folyamatban.

Az irodák aktív kapcsolatot tartanak a polgárokkal és az érdekelt felekkel, valamint kapcsolatot tartanak fenn az országos, regionális és helyi médiával, és támogatást nyújtanak az európai parlamenti képviselőknek a tagállamokbeli hivatalos megbízatásuk gyakorlásában.

Aktív kapcsolattartás a polgárokkal

A kapcsolattartó irodák feladata a helyi lakossággal való aktív kapcsolattartás és a figyelem felkeltése az Európai Parlament mint intézmény, illetve az EP tevékenységei és törekvései iránt, valamint tájékoztatás arról, hogy a döntései milyen hatást gyakorolnak a polgárok mindennapi életére.

Ezt a kapcsolattartó irodák az alábbiak révén érik el:

 • kiépítik, bővítik és mozgósítják az érdeklődő polgárok hálózatát;
 • kommunikációs kampányokat folytatnak, rendezvényeket és kiállításokat szerveznek;
 • az európai parlamenti demokráciában való részvétel ösztönzésével összefüggésben előmozdítják a vitát az uniós szinten tárgyalt aktuális kérdésekről;
 • tájékoztatnak az Európai Parlament szerepéről és válaszolnak az információkérésekre.

Aktív kapcsolattartás az érdekelt felekkel és a multiplikátorokkal

Az érdekelt felek közé tartoznak többek között a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, civil társadalmi csoportok, hálózatok, egyesületek, tanárok, iskolák, egyetemek, agytrösztök, ágazati szervezetek, uniós szervek stb. A kapcsolattartó irodák kapcsolatokat építenek ki és ápolnak a stratégiai érdekelt felekkel.

Ezt a kapcsolattartó irodák az alábbiak révén érik el:

 • előmozdítják az európai jogalkotásról és a képviselők jogalkotói munkájáról folytatott vitát;
 • biztosítják, hogy az érdekelt felek célzott tájékoztatást kapjanak az őket érintő egyedi szakterületekről;
 • együttműködnek a tanárokkal és az egyetemekkel, és oktatási segédanyagokat biztosítanak;
 • bevonják őket az uniós értékek és a demokrácia előmozdításával kapcsolatos tevékenységekbe, és ezekben támogatják őket;
 • aktív kapcsolatot tartanak a tagállami nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal.

Aktív kapcsolattartás a médiával

A kapcsolattartó irodák proaktív módon közvetítik az uniós híreket, vitákat és határozatokat az országos, regionális, helyi és szakosodott médiának.

Ezt a kapcsolattartó irodák az alábbiak révén érik el:

 • segítik az újságírók munkáját, felhívják figyelmüket az európai ügyek hatására;
 • szemináriumokat szerveznek az újságírók számára, valamint felkérik őket, hogy tudósítsanak az Európai Parlament tevékenységeiről;
 • médialehetőségeket teremtenek az európai parlamenti képviselők számára az országos, regionális, helyi és szakosodott médiában való szereplésre;
 • nyomon követik az Európai Parlamentről megjelenő pontatlanságokat és félrevezető híreket, és kiigazítják azokat.

Egyéb feladatok

A kapcsolattartó irodák:

 • támogatást nyújtanak az EP-képviselők intézményi keretekben tett látogatásai, valamint a hivatalos parlamenti küldöttségek és missziók számára;
 • együttműködnek a Bizottság képviseleteivel és a Europe Direct információs központokkal.

europaert.eu

Hozzád hasonlóan sokan szeretnének tenni is valamit azért, hogy a jövő jobb legyen. Akár a politikán át, akár a szavazás fontosságát hangsúlyozva, igazi változást lehet elérni. Csatlakozz hozzájuk! Szólj bele Európa ügyeibe!

Csatlakozz a közösséghez! Csatlakozz a közösséghez!

A Parlamentről

Az Európai Parlament a politikai viták és a döntéshozatal fontos uniós szintű fóruma. Az Európai Parlament képviselőit közvetlen szavazással a tagállamokban választják meg, hogy a lakosok érdekeit képviseljék.

Lépjen be a weboldalra Lépjen be a weboldalra: A Parlamentről

Mit kínál az Európai Parlament a fiataloknak?

Ha szeretnél új embereket megismerni, világot látni és új élményekkel gazdagodni, ha van egy ötleted, amivel jobbá tehetnénk Európát, vagy ha csak kíváncsi vagy az európai demokrácia működésére, mindig találhatsz

Lépjen be a weboldalra Lépjen be a weboldalra: Youth Hub

Európának köszönhetjük

Hogyan hat Európa a mindennapjainkra? Hogyan befolyásolja munkahelyünket, családunkat, egészségügyi ellátásunkat, biztonságunkat, fogyasztói döntéseinket és szociális jogainkat? Fedezze fel az Európai Unió pozitív hatását az Ön régiójában és mindennapi életében. 

Lépjen be a weboldalra Lépjen be a weboldalra: Európának köszönhetjük