Förbindelsekontor i ditt land

Europaparlamentet har förbindelsekontor i alla EU:s huvudstäder plus några regionala kontor i de fem EU-länder som har störst befolkning. Det finns också två kontor utanför EU (i London och Washington).

Förbindelsekontoren ansvarar för det lokala genomförandet av parlamentets kommunikationsverksamhet. Huvudsyftet är att göra medborgarna mer medvetna om hur Europaparlamentet påverkar deras vardag och uppmuntra dem att delta i den europeiska demokratiska processen.

Läs mer om vad förbindelsekontoren gör

Kontor där man talar ditt språk

tillsammansieuropa.eu för demokrati

tillsammansieuropa.eu är ett nätverk och en gemenskap som samlar människor som vill att demokratin ska stärkas i nästa val till Europaparlamentet. nmäl dig här om du vill engagera dig – ju fler människor som röstar, desto starkare blir vår demokrati!

Besök i Europaparlamentet

Kom och se hur förslag blir till lagar och vilka möjligheter just dina ledamöter har att påverka Europas framtid. Vi erbjuder en rad aktiviteter i både Bryssel och Strasbourg, så vare sig du kommer själv, med din familj eller i en grupp så har vi något för dig.

Gå till webbplatsen Gå till webbplatsen: Besök i Europaparlamentet

Faktablad om Europeiska unionen

Om du vill få en bättre överblick över Europaparlamentets roll i EU:s politik är det här du ska börja. Faktabladenär kortfattade, men ger dig ändå en helhetsbild och uppdateras regelbundet.

Gå till webbplatsen Gå till webbplatsen: Faktablad om Europeiska unionen

Gör din röst hörd

Har du något på hjärtat? Då ska du göra din röst hörd. Gör en framställning till parlamentet om du tror att unionslagstiftningen överträds där du bor, eller kontakta Europeiska ombudsmannen om du behöver en medlare. Du kan också efterfråga nya lagar direkt genom att dra igång ett medborgarinitiativ tillsammans med andra.

Gå till webbplatsen Gå till webbplatsen: Gör din röst hörd