Poslání kontaktních kanceláří

Kontaktní kanceláře EP mají za úkol provádět v příslušném státě komunikační činnosti, aby se zlepšilo povědomí občanů o tom, jak Evropský parlament ovlivňuje jejich každodenní život, a podpořilo jejich zapojení do evropského demokratického procesu.

Kanceláře komunikují s občany a dalšími subjekty, spolupracují s celostátními, regionálními a místními sdělovacími prostředky a poskytují podporu poslancům Evropského parlamentu při výkonu jejich poslaneckého mandátu v členských státech.

Komunikace s občany

Kontaktní kanceláře komunikují s místními občany a zvyšují jejich povědomí o tom, co je Evropský parlament, jaká je jeho úloha a jaké hodnoty zastává, a také o tom, jaký dopad má jeho činnost na každodenní život občanů.

Činí tak prostřednictvím:

 • budování sítě zainteresovaných občanů a péče o ni;
 • pořádání komunikačních kampaní, včetně různých akcí a výstav;
 • podpory diskuzí o aktuálních otázkách, které se řeší na úrovni EU, v rámci podpory zapojení do evropské parlamentní demokracie;
 • vysvětlování úlohy Evropského parlamentu a vyřizování žádostí o informace.

Komunikace s dalšími zainteresovanými subjekty a významnými osobami z veřejného prostoru

Mezi tyto zainteresované subjekty patří celostátní, regionální a místní orgány, skupiny občanské společnosti, sítě, sdružení, učitelé, školy, univerzity, think tanky a odvětvové organizace, orgány EU atd. Kontaktní kanceláře rozvíjejí a pěstují vztahy se strategickými subjekty.

Činí tak prostřednictvím:

 • podpory diskusí o evropských právních předpisech a legislativní činnosti poslanců;
 • předávání cílených informací o otázkách, které jsou pro tyto subjekty relevantní;
 • spolupráce s vyučujícími a akademickými organizacemi a poskytování výukových materiálů;
 • jejich zapojení do činností souvisejících s prosazováním hodnot EU a demokracie a poskytováním podpory při těchto činnostech;
 • komunikace s celostátními, regionálními a místními orgány v členských státech.

 
Komunikace se sdělovacími prostředky

Kontaktní kanceláře aktivně informují celostátní, regionální, místní a specializované sdělovací prostředky o aktualitách, debatách a rozhodnutích EU.

Činí tak prostřednictvím:

 • spolupráce s novináři a podávání informací s cílem upozornit na dopady evropských záležitostí;
 •  pořádání seminářů pro novináře a jejich motivování k tomu, aby informovali o činnostech Evropského parlamentu;
 • vytváření mediálních příležitostí pro poslance EP v celostátních, regionálních, místních a specializovaných sdělovacích prostředcích;
 • monitorování nesrovnalostí a zavádějících zpráv o Evropském parlamentu a zajišťování nápravy.

 
Další úkoly

 • součinnost při návštěvách poslanců EP v institucionální funkci a oficiálních parlamentních delegacích a cestách;
 • spolupráce se zastoupeními Komise a informačními středisky Europe Direct.

jsmespolu.eu

Lidé jako vy usilují o lepší budoucnost. Připojte se k této komunitě mladých lidí a zapojte se do politického procesu nebo pomozte informovat o důležitosti voleb. Vyjádřete se k dění v Evropě!

Připojte se ke komunitě! Připojte se ke komunitě!

O Parlamentu

Evropský parlament je významným fórem pro politické debaty a rozhodování na unijní úrovni. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu jsou přímo voleni voliči ve všech členských státech, aby zastupovali zájmy občanů.

Jít na webové stránk: O Parlamentu Jít na webové stránk

Nabídka Evropského parlamentu pro mladé lidi

Chcete se setkat s novými lidmi, cestovat a získat nové zkušenosti? Máte nápad, který by mohl změnit Evropu? Nebo se jen chcete dozvědět více o evropské demokracii? Ať už hledáte cokoli, Evropský parlament nabízí něco pro každého. Těšíme se na setkání s vámi. 

Jít na webové stránk Jít na webové stránk: Youth Hub

Co dělá Evropa pro mě

Jak Evropa ovlivňuje náš každodenní život? Jak ovlivňuje naši práci, naše rodiny, naše zdravotnictví, naši bezpečnost, naše spotřebitelská rozhodnutí a naše sociální práva? Seznamte se s pozitivním vlivem Evropské unie na váš region a na váš každodenní život. 

Jít na webové stránk Jít na webové stránk: Co dělá Evropa pro mě