Opdracht van de liaisonbureaus

De EPLO’s zijn verantwoordelijk voor de communicatieactiviteiten van het Europees Parlement in de lidstaten. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen zich beter bewust zijn van de invloed van het Europees Parlement op hun dagelijks leven en hen ertoe aansporen deel te nemen aan het Europese democratische proces.

De bureaus gaan in gesprek met burgers en belanghebbenden, onderhouden contacten met de nationale, regionale en lokale media en ondersteunen de leden van het Europees Parlement (EP-leden) bij de uitoefening van hun officiële taken in de lidstaten.

In gesprek gaan met burgers

De EPLO’s zoeken het contact op met de plaatselijke bevolking en werken aan een beter begrip van wat het Europees Parlement is, wat het doet en waar het voor staat, zodat mensen beter beseffen dat wat in het Parlement gebeurt invloed heeft op hun dagelijks leven.

Dit doen zij door:

 • een netwerk van geïnteresseerde burgers op te bouwen, uit te breiden en aan te sturen;
 • communicatiecampagnes met evenementen en exposities te organiseren;
 • het debat aan te wakkeren over actuele kwesties die op EU-niveau worden aangepakt, als onderdeel van hun opdracht om deelname aan de Europese parlementaire democratie aan te moedigen;
 • de rol van het Europees Parlement voor het voetlicht te brengen en mensen met vragen te woord te staan.

In gesprek gaan met belanghebbenden en opiniemakers

Voorbeelden van belanghebbenden zijn onder meer nationale, regionale en lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, netwerken, verenigingen, leerkrachten, scholen, universiteiten, denktanks, sectororganisaties en EU-organen. De EPLO’s leggen contact met strategische belanghebbenden en houden deze contacten op peil.

Dit doen zij door:

 • het debat op gang te brengen over Europese wetgeving en het wetgevingswerk van de leden;
 • belanghebbenden gerichte informatie toe te sturen over onderwerpen die voor hen relevant zijn;
 • samen te werken met leerkrachten en de academische wereld en onderwijsmateriaal te verspreiden;
 • belanghebbenden inspraak en ondersteuning te bieden bij activiteiten om de EU-waarden en de democratie te bevorderen;
 • contacten met nationale, regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten te onderhouden

In gesprek gaan met de media

De EPLO’s brengen op eigen initiatief nieuws, debatten en besluiten in verband met de EU onder de aandacht van nationale, regionale, lokale en gespecialiseerde media.

Dit doen zij door:

 • journalisten te ondersteunen en door hen bewust te maken van de impact van Europa;
 • seminars voor journalisten te organiseren en hen te verzoeken verslag uit brengen over de activiteiten van het Europees Parlement;
 • media-aandacht voor EP-leden te creëren in nationale, regionale, lokale en gespecialiseerde media;
 • onjuist en misleidend nieuws over het Europees Parlement te volgen en de puntjes op de i te zetten.

Andere taken

 • officiële bezoeken van EP-leden en -delegaties en werkbezoeken van het Parlement ondersteunen;
 • samenwerken met de vertegenwoordigingen van de Commissie en de Europe Direct-contactcentra.

samen.eu

Mensen zoals jij laten hun stem horen en ondernemen actie voor een betere toekomst. Sluit je aan bij de community door politiek actief te worden of mee aan te tonen hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. Geef je mening over Europa!

Sluit je aan bij de community! Sluit je aan bij de community!

Over het Parlement

Het Europees Parlement is een belangrijk forum voor politieke discussie en besluitvorming op EU-niveau. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks verkozen door kiezers in alle lidstaten om de belangen van de burgers te behartigen.

Ga naar de website Ga naar de website: Over het Parlement

Ontdek het jongerenaanbod van het Europees Parlement

Wil je nieuwe mensen leren kennen, reizen en nieuwe ervaringen opdoen? Heb je een idee dat Europa kan veranderen of wil je gewoon meer weten over hoe de Europese democratie werkt? Wat je ook zoekt, het Europees Parlement organiseert ongetwijfeld iets wat je kan bekoren. Iedereen is uitgenodigd. 

Ga naar de website Ga naar de website: Youth Hub

Wat Europa voor mij doet

Hoe beïnvloedt Europa ons dagelijks leven? Welke impact heeft de EU op onze baan, ons gezin en onze gezondheidszorg, veiligheid, keuzes als consument en sociale rechten? Ontdek de positieve impact van de Europese Unie in uw regio en in uw dagelijks leven. 

Ga naar de website Ga naar de website: Wat Europa voor mij doet