Europos Parlamento biurų misija

Europos Parlamento biurai yra atsakingi už Europos Parlamento komunikacijos veiklą savo šalyje. Šios veiklos pagrindinis tikslas yra didinti žmonių informuotumą apie Europos Parlamento indėlį į jų kasdienį gyvenimą ir skatinti jų dalyvavimą Europos demokratiniame procese.

Biurai bendradarbiauja su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais, palaiko ryšius su nacionaline, regionine ir vietos žiniasklaida bei teikia paramą Europos Parlamento nariams jiems vykdant savo oficialius įgaliojimus valstybėse narėse.

Bendradarbiavimas su piliečiais

Europos Parlamento biurai bendradarbiauja su vietos gyventojais ir didina informuotumą apie tai, kas yra Europos Parlamentas, ką jis veikia ir kam jis atstovauja, ir apie tai, kokią įtaką jo veikla daro kasdieniam piliečių gyvenimui.

Biurai tai atlieka įvairiais būdais:

 • kurdami, plėsdami ir palaikydami suinteresuotųjų piliečių tinklą;
 • vykdydami informavimo kampanijas, įskaitant renginius ir parodas;
 • ragindami diskutuoti aktualiais ES lygmeniu nagrinėjamais klausimais, atsižvelgiant į tikslą skatinti dalyvavimą Europos parlamentinėje demokratijoje;
 • informuodami apie Europos Parlamento vaidmenį ir atsakydami į prašymus pateikti informaciją.

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais ir informacijos skleidėjais

Suinteresuotuosius subjektus sudaro nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės grupės, tinklai, asociacijos, mokytojai, mokyklos, universitetai, ekspertų grupės, sektorių organizacijos, ES įstaigos ir t. t. Europos Parlamento biurai plėtoja ir palaiko ryšius su strateginiais suinteresuotaisiais subjektais.

Biurai tai atlieka įvairiais būdais:

 • skatindami diskusijas dėl Europos teisės aktų ir dėl Parlamento narių teisėkūros darbo;
 • užtikrindami, kad suinteresuotieji subjektai gautų tikslinę informaciją apie jiems rūpimas sritis;
 • dirbdami su mokytojais ir akademinėmis organizacijomis bei teikdami švietimo išteklius;
 • įtraukdami juos į su ES vertybių ir demokratijos skatinimo veiklą ir remdami juos šiame procese;
 • bendradarbiaudami su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis valstybėse narėse.

Bendradarbiavimas su žiniasklaida

Europos Parlamento biurai aktyviai informuoja nacionalinę, regioninę, vietos ir specializuotą žiniasklaidą apie ES naujienas, diskusijas ir sprendimus.

Biurai tai atlieka įvairiais būdais:

 • padėdami žurnalistams atlikti jų darbą ir supažindindami juos su Europos klausimų poveikiu;
 • rengdami žurnalistams seminarus ir kviesdami juos skleisti informaciją apie Europos Parlamento veiklą;
 • užtikrindami galimybes Europos Parlamento nariams reikštis nacionalinėje, regioninėje, vietos ir specializuotoje žiniasklaidoje;
 • stebėdami netikslias ir klaidinančias naujienas apie Europos Parlamentą ir paneigdami melagingą informaciją.

Kitos užduotys

 • parama institucinį vaidmenį atliekantiems Parlamento nariams jų vizitų metu, ir oficialioms Parlamento delegacijoms ir misijoms;
 • bendradarbiavimas su Komisijos atstovybėmis ir „Europe Direct“ informacijos centrais.

esamekartu.eu

Tokie žmonės kaip jūs yra pasirengę imtis veiksmų dėl šviesesnės ateities. Junkitės prie bendruomenės, dalyvaudami politiniame procese ar padėdami informuoti apie balsavimo svarbą. Tarkite savo žodį apie Europą!

Junkitės prie bendruomenės! Junkitės prie bendruomenės!

Apie Parlamentą

Europos Parlamentas – svarbus politinių diskusijų ir sprendimų priėmimo ES lygmeniu forumas. Europos Parlamento nariai, kuriuos tiesiogiai renka visų valstybių narių rinkėjai, atstovauja žmonių interesams.

Eiti į interneto svetainę Eiti į interneto svetainę: Apie Parlamentą

Susipažinkite su Europos Parlamento pasiūlymu jaunimui

Ar norite susipažinti su naujais žmonėmis, keliauti ir įgyti naujos patirties? Galbūt turite idėjų, galinčių pakeisti Europą, arba tiesiog norite daugiau sužinoti apie Europos demokratiją? Kad ir ko ieškote, Europos Parlamentas turi ką pasiūlyti kiekvienam ir kviečia visus.  

Eiti į interneto svetainę Eiti į interneto svetainę: Youth Hub

Ką mano labui daro Europa

Kokį poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui daro Europos Sąjunga? Kokį poveikį ji daro mūsų darbo vietoms, šeimoms, sveikatos priežiūrai, saugumui, vartotojų pasirinkimui ir mūsų socialinėms teisėms? Sužinokite apie teigiamą Europos Sąjungos poveikį jūsų regionui ir kasdieniam gyvenimui. 

Eiti į interneto svetainę Eiti į interneto svetainę: Ką mano labui daro Europa