Euroopa Parlamendi bürood

Euroopa Parlamendil on bürood kõigis ELi pealinnades ja piirkondlikud bürood viies kõige suurema rahvaarvuga liikmesriigis ning kaks bürood väljaspool ELi (Londonis ja Washingtonis).

Euroopa Parlamendi bürood viivad liikmesriikides ellu parlamendi kommunikatsioonistrateegiat, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust Euroopa Parlamendi mõjust nende igapäevaelule ja innustada inimesi Euroopa demokraatlikes protsessides kaasa lööma.

Lugege büroode missiooni kohta lähemalt

Büroo, mis kõneleb Teie keelt

uheskoos.eu demokraatia heaks

uheskoos.eu kogukond ühendab inimesi, kes toetavad demokraatiat ja tahavad selle nimel järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste eel tegutseda. Kogukonnaga liitumiseks registreeru siin! Mida rohkem inimesi valimistel osaleb, seda tugevam on meie demokraatia.

Parlamendi külastamine

Tulge ja vaadake, kuidas eelnõudest saavad õigusaktid ja kuidas Teie valitud parlamendiliikmed mõjutavad Euroopa tulevikku. Brüsselis ja Strasbourgis pakume külastajatele väga mitmekesist programmivalikut nii üksikkülastajatele, peredele kui ka rühmadele.

Veebisaidile Veebisaidile: Parlamendi külastamine

Euroopa Liidu teabelehed

Kui soovite saada ulatuslikumat ülevaadet ELi poliitikatest ja parlamendi rollist, siis tasub alustada siit. Teabelehed annavad lühikese, kuid täpse ülevaate konkreetsest teemadest. Teabelehti ajakohastatakse regulaarselt.

Veebisaidile Veebisaidile: Euroopa Liidu teabelehed

Andke endast märku

Soovite millegi kohta arvamust avaldada? Tehke oma hääl kuuldavaks. Esitage parlamendile petitsioon, kui arvate, et seal, kus asute, rikutakse ELi õigusakte, või pöörduge Euroopa Ombudsmani poole, kui vajate vahendajat. Samuti saate esitada koos kaaskodanikega kodanikualgatuse, et nõuda otse uute seaduste vastuvõtmist.

Veebisaidile Veebisaidile: Andke endast märku